Projectes executius terciari

PAVELLÓ POLIESPORTIU «LA FARGA»

LOCALITZACIÓ: BANYOLES

ANY: 2008

TREBALLS REALITZATS:

Projecte executiu d’instal·lacions
Legalització elèctrica
Legalització tèrmica
Projecte contra-incèndis
Direcció d’obres
Llicència d’activitats
Certificació energètica

El pavelló de la Farga és un equipament poliesportiu en el qual EnErGi va intervenir en el disseny i càlcul de les seves instal·lacions conjuntament amb l’equip d’arquitectura encarregat del projecte. Es va dur a terme la direcció de les obres relacionades amb les instal·lacions i finalment es realitzaren les legalitzacions de totes les instal·lacions: elèctriques, tèrmiques (amb energia solar) i contra-incèndis.

ENERGI · Avinguda Països Catalans, 238 17820 Banyoles Girona Tel.: +34 972 57 69 66 Facebook LinkedIn YouTube Política de cookies
Danzai Software